Medical Affair Management | HRM & HRD

YOURURL.com รพ. เอกชน แพทย์ที่ดี มีความสามารถ ดุแลคนคนไข้ดี จะเป็นแม่เหล็กดึงคนเข้ามาใช้บริการ การบริหารจัดการแพทย์ใน รพ. เอกชน มีประเด็นหลายอย่างที่ต้องเข้าใจและปฏิบัติต่อแพทย์กับแพทย์ให้ถูกต้อง เหมาะสม การดูแลบริหารจัดการแพทย์ ที่ดี ที่เหมาะสม จะทำให้แพทย์อยากทำงานให้ดี ดูแลคนไข้ให้ดี คนไข้และญาติไว้ใจ มารับการรักษาอยู่ตลอดยามเจ็บไข้ได้ป่วย คนไข้หากได้พบแพทย์ที่ดี แม้จะอยู่ไกลแค่ไหน ไปยากแค่ไหน คนก็ไปหา รพ. จะสวยมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องรอง ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ Quality & Safety of Treatment , Business Growth

check that ไม่ใช่ว่าแพทย์จะสำคัญที่สุดใน รพ. ทุกคนใน รพ. สำคัญเท่ากัน แพทย์เป็นบุคคลากรหายาก กว่าจะสร้างมาได้แต่ละคนไม่ง่าย แพทย์คือทัพหน้า ที่ต้องมีทัพหลังเตรียมความพร้อมให้แพทย์ทำงานได้เต็มที่ดีที่สุด การบริหารจัดการการให้บริการใน รพ. นับวันจะมีเรื่องที่ต้องคิดมาขึ้นทำมากขึ้น ดังนั้นแพทย์จะทำงานแบบ one man show ไม่ได้ ทุกคนใน รพ. ต้องทำงานร่วมกัน

official statement http://lilacgrove.co.uk/tag/hog-box/page/2 ก่อนอื่นที่แพทย์จะทำประโยชน์ให้คนไข้ รพ. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการดูและแพทย์ที่ดี ทั้ง HRM HRD 

  1. คัดแพทย์ที่ดี ที่เหมาะสม มีใจให้กับ รพ. เข้ามาทำงาน คือต้องให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันให้ดี คุยกันให้ดีก่อนที่จะร่วมงานกัน ว่าต่
  2. สื่อสารให้ชัดเจน Policy , Vision , Mission ของ รพ. Law & Regulation , Term & Condition , Job Description , Do and Don’t , Expectation ของ รพ. ที่ต้องการจากแพทย์ เรื่องเหล่านี้ รพ. ที่ทำ HR แพทย์ดี จะทำออกมาในรูปแบบ ธรรมนูญแพทย์
  3. ใน รพ. ต้องสื่อสารทำความเข้ากับแพทย์ว่า องค์กรเป็นอย่างไร มีทรัพยากรอะไรที่เอื้อให้แพทย์ทำงานได้ดีที่สุด การไม่พร้อมในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องรอง ๆ แต่การบอกแพทย์ว่า เรามีอะไร มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และหากต้องการทรัพยากรอะไรเพิ่มเติมจะหาให้ได้จากไหน จะรองรับและแก้ปัญหาอย่างไร คือทำให้แพทย์มั่นใจว่า รพ. พร้อมจะดูแลบริหารจัดการการให้บริการกับคนไข้ร่วมกันกับแพทย์ ให้ได้คุณภาพและความปลอดภัย ความไม่พร้อมในทุกเรื่องไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ต้องสื่อสารและมีกระบวนการปฏิบัติการที่ทำให้แพทย์มั่นใจว่าจะไม่ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแพทย์ใน รพ. 
  4. รพ. ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้แพทย์สามารถมุ่งไปที่การดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่พะวักพะวง หรือมีสิ่งอื่นใดที่ดึงสมาธิแพทย์ออกจากการรักษาพยาบาล
  5. รพ. กับแพทย์ต้องพูดคุยกันโดยละเอียดในเรื่องบทบาทหน้าที่และค่าตอบแทน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่อาจจะสร้างความไม่พึงพอใจ และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ได้ ต้องพยายามไม่ให้เกิด ประเด็นว่า รพ. เอาเปรียบแพทย์ หรือแพทย์เอาเปรียบ รพ. โดยมีคนไข้หรือคนจ่ายเงินเป็นตัวประกัน
  6. ผู้บริหารแพทย์และผู้บริหาร รพ. ต้องดูแลแพทย์อย่างใกล้ชิด ว่าแพทย์ต้องการอะไร มีปัญหาอะไร ทำงาน happy ดีหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร อยากพัฒนาตนเองและ รพ. อย่างไร โดยปรกติแล้วคำแนะนำหรือ inและ input จากแพทย์จะมีประเด็น และเป็นประโยชน์อยู่เสมอ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตั้งใจฟังเอาใจความสาระให้ดี การที่แพทย์ห้ input เรื่องใด ซ้ำๆ แสดงว่า ผู้บริหารต้องพิจารณาให้ดีในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้แล้วผู้บรหารต้องสื่อสารกับแพทย์ ในเรื่องที่แพทย์ที่ input หรือ request ต้องคุยกันให้กระจ่าง เรื่องไหนทำได้ไม่ได้ เรื่องไหนทำได้หรือไม่ได้ เรื่องไหนได้ทำอะไรไปมากน้อยแค่ไหน ถึงไหนแล้ว การไม่เห็นด้วยใน input จากแพทย์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ต้องมีวิธีสื่อสาร ที่มีเหตุผลมีหลักการ อย่างเป็นมิตร

gay de 18 ans เรื่องที่เกี่ยวกับ HRM & HRD ของแพทย์

  1. สถานภาพของแพทย์ในรูปแบบต่างๆ
  2. การรับแพทย์มาทำงาน Business Plan , Recruitment , Orientation , Appointment , Reappointment ค่าตอบแทน
  3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ